Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση που αφορά τον διαγωνισμό για την Επισκευή – ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64)


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
Φίλωνος 16, 32100 Λιβαδειά, τηλ: 22610 27120, e-mail: karampelas@parliament.gr


Αθήνα 21.09.2012

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:  Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: «Επισκευή – ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για τη στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Α’ Φάση».

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από Δελτίο Τύπου της Διοίκησης του ΙΚΑ ότι στις 19/09/2012 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου: «Επισκευή – ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για τη στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Α’ Φάση».
Η έκπληξη προέρχεται από την ανάγνωση του προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος για την Α’ Φάση ανέρχεται στο ποσό των 5.700.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ για την Β’ Φάση ανέρχεται σε άλλα 25.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), χωρίς να αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ ποιος είναι ο ανάδοχος του έργου.
Δίδεται μάλιστα, με αόριστες αναφορές, εξήγηση για την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου, ένεκα της πολυδιάσπασης των διοικητικών υπηρεσιών σε διάφορα ιδιόκτητα και μισθωμένα ακίνητα της Αθήνας.
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός :

   -Συμφωνείτε με την συγκεκριμένη σύμβαση του ΙΚΑ, την ώρα πού το Ίδρυμα αδυνατεί να καταβάλλει συντάξεις στους δικαιούχους, χωρίς κρατική επιχορήγηση; Ποιό το ακριβές περιεχόμενο της σύμβασης αυτής;
   -Γνωρίζετε αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (δηλ. διαγωνισμός, αξιολόγηση προσφορών, κλπ), καθώς και η απαιτούμενη διαφάνεια, από τη Διοίκηση του ΙΚΑ; Πόσες εταιρείες έλαβαν μέρος; Ποιες οι τεχνικές και οικονομικές τους προσφορές; Έχουν υποβληθεί τυχόν ενστάσεις;
  -Εκτιμάτε ότι είναι θεμιτό και δεοντολογικά σωστό η σημερινή Διοίκηση του ΙΚΑ, πού αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, να συνάπτει συμβάσεις τέτοιων ποσών (συνολικά 30.700.000 ευρώ), χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης;
 -Έχει γίνει έρευνα αγοράς στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να εξευρεθεί χώρος κατάλληλος για τη στέγαση των γραφείων της Διοίκησης του ΙΚΑ και τι αποτέλεσμα είχε; Έχει ερευνηθεί ποιό θα ήταν το κόστος αγοράς οργανωμένου κτιρίου για να στεγαστεί η Διοίκηση του ΙΚΑ, ώστε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη πολυδάπανη επισκευή;
 -Είναι εις γνώσιν σας αν η σημερινή Διοίκηση του ΙΚΑ έχει σχεδιάσει συγκεκριμένο πλάνο αξιοποίησης της τεράστιας ανεκμετάλλευτης περιουσίας του Ιδρύματος και σε ποια φάση βρίσκεται η τυχόν υλοποίησή του;
 -Τέλος, θα παρακαλούσα να μου προσκομίσετε αναλυτική κατάσταση των ακινήτων πού διαθέτει το ΙΚΑ πανελλαδικά. Ποιά απ’ αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, ποιά μισθώνονται (και με ποιο τίμημα) και ποιά είναι μη εκμεταλλεύσιμα; Επίσης, ποια είναι τα ακίνητα πού μισθώνει για στέγαση των υπηρεσιών του και με ποιο τίμημα;