Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ερώτηση με θέμα την μη καταβολή μισθοδοσίας στους καταληψίες απεργούς του Δημοσίου


Αθήνα 13.12.2012

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα,
Εσωτερικών
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Αντώνη Μανιτάκη

ΕΡΩΤΗΤΗ


ΘΕΜΑ: Μη καταβολή μισθοδοσίας στους καταληψίες απεργούς του Δημοσίου


Τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν αλλεπάλληλες καταλήψεις σε κτίρια και υπηρεσίες Δήμων, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κλπ), από υπαλλήλους, που εργάζονται εκεί, αντιδρώντας έτσι στο μέτρο της διαθεσιμότητας, αλλά και σε μέτρα πού άπτονται της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής.

Επειδή είναι προφανές ότι η ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων με τις ανωτέρω υπηρεσίες πολιτών είναι τεράστια.

Επειδή πλήττεται καίρια η βασική λειτουργία ύπαρξης αυτών των οργανικών μονάδων, δηλ. της απρόσκοπτης παροχής των δημοσίων υπηρεσιών.

Επειδή, στις περισσότερες περιπτώσεις απεργιών και καταληψιών, συνδικαλιστές εμπόδισαν υπαλλήλους, πού επιθυμούσαν να εργαστούν, από την είσοδό τους στο χώρο εργασίας τους, καταπατώντας βάναυσα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα.

Όσοι υποκινούν τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, δεν έχουν σχέση με το αναφαίρετο δικαίωμα της εντός πλαισίου νομιμότητας διαμαρτυρίας, φτάνει στο σημείο να πληροφορούμεθα ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις απεργιών οι μισθοί των εν λόγω απεργούντων υπαλλήλων καταβάλλονται κανονικά από τις υπηρεσίες τους, κατ’ απαίτηση των συνδικαλιστών.


Κατόπιν των ανωτέρω Ερωτώνται οι Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να πληροφορήσουν το Σώμα:


Ποια μέτρα έχετε λάβει, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, από τις δημόσιες υπηρεσίες πού τελούν σε κατάληψη ή το προσωπικό τους απεργεί;

Ποια μέτρα έχετε λάβει, προκειμένου όσοι επιθυμούν να εργαστούν να προσέρχονται στις υπηρεσίες τους, χωρίς τον κίνδυνο προπηλακισμού από τους συνδικαλιστές;

Ποια μέτρα έχετε λάβει, ώστε να μην καταβάλλονται τα ημερομίσθια σε όσους μετέχουν των καταλήψεων ή σε όσους απεργούν μη προσερχόμενοι στην υπηρεσία τους;

Τέλος, θα επιθυμούσα να μου προσκομίσετε ενδεικτικά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων, που ανήκουν στην εκλογική μου Περιφέρεια, για το μήνα Νοέμβριο (που έλαβε χώρα ο κύριος όγκος των καταλήψεων) συγκριτικά με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου.