Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτησή μου προς τον Υπουργό Οικονομικών που αφορά την αγορά σύνθετων προϊόντων από την Αγροτική Τράπεζα από το 2000 έως σήμερα.ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
Φίλωνος 16, 32100 Λιβαδειά e-mail: karampelas1@gmail.com


Αθήνα, 12.09.2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Οικονομικών
 κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Η Αγροτική Τράπεζα ήταν μία από τις πλέον ιστορικές τράπεζες της Χώρας με Δημόσιο χαρακτήρα και ειδικό σκοπό την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Με δεδομένη την ραγδαία απομείωση των ιδίων κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας κατά την τελευταία δεκαετία αλλά και την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:

Ποια είναι τα ποσά που έχει επενδύσει το Ελληνικό Δημόσιο για να καλύψει Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας από το έτος 2000 έως σήμερα; Και ποια είναι τα ποσά που έχει επενδύσει η Τράπεζα για Ίδιο  Λογαριασμό σε Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και πιο συγκεκριμένα σε Δομημένα Ομόλογα από το έτος 2000 έως σήμερα;

Από ποιες Τράπεζες ή άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς της αλλοδαπής αγόρασε ή στη συνέχεια πούλησε η Αγροτική Τράπεζα τα προϊόντα αυτά; Και ποιες είναι η ζημίες που έχει καταγράψει η Αγροτική Τράπεζα από τις επενδύσεις της σε Δομημένα Ομόλογα και γενικότερα από την διαχείριση και τις επενδύσεις της σε Ίδιο Λογαριασμό από το έτος 2000 έως και σήμερα;

Έχει διερευνηθεί από τις εποπτικές Αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) ή από την Ελληνική Δικαιοσύνη, εάν υφίστανται πρόσωπα φυσικά ή νομικά, τα οποία εισέπραξαν προμήθειες από τις αγοραπωλησίες των σύνθετων αυτών χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως τα Δομημένα Ομόλογα στα οποία επένδυσε η Αγροτική Τράπεζα;

Έχουν οι Εποπτικές Αρχές αναζητήσει την διαδρομή των προϊόντων αυτών μέσω αλληλογραφίας με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές οι οποίες εποπτεύουν τις Τράπεζες ή τους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς από τους οποίους αγόρασε ή πούλησε τα προϊόντα αυτά η Αγροτική Τράπεζα στην αλλοδαπή;

Έχει διερευνηθεί από τις Εποπτικές Αρχές η πιθανότητα πίσω από τις συναλλαγές αυτές να υπάρχει μία σειρά παρένθετων προσώπων όπως έγινε στην περίπτωση των Δομημένων Ομολόγων στα οποία επένδυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία;